Verksamhetsbidrag för Studieförbund - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blanketten Ansökan Verksamhetsbidrag för Studieförbund

OBS! Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk berättelse och bokslut samt separat redovisning av de studiecirklar och kulturprogram som utförts i Sölvesborg föregående år. Bifoga även verksamhetsstatistik från Folkbildningsrådet/SCB och kommunsammandrag.

Ansökan skall vara inlämnad senast 1 maj det år ansökan avser.

 

Blanketten skickas till:
Sölvesborgs kommun
Fritidskontoret
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Ann-Louise Cato
ann-louise.cato@solvesborg.se