VA-servis - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att få möjlighet att ansluta till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen krävs att servisanmälan fylls i och signeras digitalt.

När anmälan inkommit upprättas, om förutsättningar finns, förbindelsepunkt och sökanden meddelas därefter skriftligen om dess läge. Inkoppling får ske först efter att förbindelsepunkt meddelats. När inkopplingen är gjord skall ni genast anmäla detta till Sölvesborg Energi. Anläggningsavgift debiteras enligt gällande VA-taxa och är ett engångsbelopp som betalas för en fastighets anslutning till den allmänna VA-anläggningen. 

Servisanmälan ska göras av behörig. Beställningen är bindande och faktureras när förbindelsepunkt är meddelad. I samband med att förbindelsepunkt är upprättad och meddelad har fastighetsägaren ingått avtal med VA-huvudmannen. Det innebär att de allmänna bestämmelserna för brukande av allmänna vatten-och avloppsanläggningar (ABVA) samt gällande VA-taxa träder i kraft.

Förbindelsepunkt: Den punkt där era privata ledningar från tomten kopplas ihop med VA-huvudmannens ledningar. Oftast placerad vid tomtgräns. Förbindelsepunktens läge bestäms normalt utifrån huvudledningsnätets utformning. Har ni egna önskemål om läget kan skiss bifogas ansökan. Vi kommer i möjligaste mån att försöka anpassa placeringen, men om era önskemål av någon anledning inte går att uppfylla, så bestämmer Sölvesborg Energi i rollen som VA-huvudman placeringen.

VA-huvudman: Den som äger en allmän VA-anläggning.

På vår hemsida hittar du information om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, http://www.solvesborgenergi.se/1820.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa