Lotteri - Här kan du hämta blanketterna som gäller lotteri

LÄS MER

Här kan du ladda ner blanketterna Lotteritillstånd, Lotteriredovisning och Anmälan om start av lotteri

 

Blanketten Lotteriredovisning lämnas i två exemplar till lotterikontrollanten, som efter granskning överlämnar ett ex till kommunen

 

Blanketterna Lotteritillstånd och Anmälan om start av lotteri skickas till:
Sölvesborgs kommun
Fritidskontoret
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Ann-Louise Cato
ann-louise.cato@solvesborg.se