Lottertillstånd och Lotteriredovisning

LÄS MER

Här kan du ladda ner blanketterna Lottertillstånd och Lotteriredovisning

 

Blanketten Lotteriredovisning lämnas i två exemplar till lotterikontrollanten, som efter granskning överlämnar ett ex till kommunen

 

Blanketten Lotteritillstånd skickas till:
Sölvesborgs kommun
Fritidskontoret
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Ann-Louise Cato
ann-louise.cato@solvesborg.se