Särskilt boende från annan kommun - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Underlag

Om du idag har stöd och hjälp från hemtjänst eller är boende på ett särskilt boende kan du komplettera din ansökan genom att bifoga den senaste utredningen från din hemkommun. Deras utredning kommer att användas som en del av vår utredning. Har du inte tillgång till den så ta kontakt med biståndshandläggare i din hemkommun.

Utredning

Vi utreder din ansökan. För att erhålla bostad i särskilt boende i Sölvesborgs kommun krävs att man har ett omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt som inte kan tillgodoses i det egna boendet genom insatser från hemtjänst eller på något annat sätt.
Vid behov skickas den skriftliga utredningen för kommunicering via post till den sökande. Det betyder att den sökande får läsa igenom utredningen samt lämna synpunkter eller tillägg till utredningen.
Ett skriftligt beslut skickas till den sökande via post.

Frågor om e-tjänsten

Myndighetsenheten
myndighetsenheten@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
von@solvesborg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Dokument som styrker utredning kring behov från hem kommunen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa