Anstånd att lämna redovisningshandlingar - begäran

LÄS MER

Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare begära anstånd att lämna in redovisningshandlingar. Det ska finnas särskilda skäl för att anstånd ska beviljas. Semester eller att redovisningen inte är klar räknas inte som särskilda skäl. Som regel beviljas anstånd i cirka 14 dagar om det inte finns synnerliga skäl för längre anståndstid. Du kan begära anstånd avseende:

•     Tillgångsförteckning - begäran om anstånd ska lämnas inom 60 dagar från uppdragets start. 
•     Årsräkning - begäran om anstånd ska lämnas före den 1 mars.
•     Sluträkning - begäran om anstånd ska lämnas inom 30 dagar från det datum uppdraget upphör.

 

Blanketten skickas till:
Sölvesborgs kommun
Överförmyndare/överförmyndarnämnd
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Carina Jansson
carina.jansson@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndarnamnden@solvesborg.se