Tomtkarta

LÄS MER

Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur kommunens och lantmäteriets baskartor över en fastighet. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, gatunamn, adressnummer med mera. 

OBSERVERA

Ingen kontroll av området i fält har skett.
Tomtkartan kan inte skapas om tomten är större än vad som täcks på A4-format.
För att få ut en karta så behöver tomten ha en adress.
Kontakta Sabina Bernhard på Tekniska avdelningen om du behöver hjälp med adressen.
Vid bygglov krävs alltid en nybyggnadskarta som beställs separat.

Frågor om e-tjänsten

Sabina Bernhard
sabina.bernhard@solvesborg.se
0456-81 60 30