Kompostering av matavfall - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 5 kap. 15 § Avfallsförordningen (2020:614) ska fastighetsinnehavare som avser att på fastigheten kompostera eller på annat sätt behandla avfall som inte är trädgårdsavfall anmäla det till kommunen.

Du kan ansöka i denna e-tjänst eller på blanketten "Anmälan om kompostering av matavfall", som du hittar här: https://www.miljovast.se/om-miljoforbundet/blanketter-och-e-tjanster/avfall.html

  • När du gör en anmälan eller ansökan registreras uppgifterna i ett datasystem och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem.

Avgift

Avgift tas ut enligt gällande taxa. Anmälan kostar 1 100 kr år 2024. Faktura skickas separat.

Information om handläggningen och vad du själv behöver tänka på

  • Tänk på att handläggningstiden för din anmälan kan vara upp till 6 veckor. Gör därför din anmälan i god tid. 
  • Lämna all information som efterfrågas. Om vi behöver begära kompletteringar, tar det längre tid att behandla din anmälan.
  • Information om Miljöförbundets behandling av personuppgifter i e-tjänsten finns nedan. Expandera avsnittet för att läsa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Namn, personnummer och kontaktuppgifter till sökanden
  • Uppgifter om fastigheten
  • Uppgifter om komposten, exempelvis fabrikat/modell/egentillverkad, volym, skadedjurssäkerhet, skötsel
  • För egentillverkade kompostbehållare behövs även ritning och bilder

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa