Avlösare inom LSS - Intresseanmälan för att bli

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna in din intresseanmälan för att bli avlösare

 

Vem kan ansöka om avlösare.

Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om avlösning enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  Funktionsnedsättningen kan både vara fysisk och psykisk.

Vad gör en avlösare

Avlösarservice i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få tid till egna aktiviteter. Avlösningen kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Ställs det några särskilda krav

Det allra viktigaste för att passa som avlösare är att du har ett stort intresse och engagemang för andra människor. Det krävs inte att du har någon speciell utbildningen. Ibland kan det vara bra att du har erfarenhet av vissa funktionsnedsättningar.  Du behöver vara minst 18 år för att kunna få ett uppdrag. Du har tystnadsplikt som avlösare. 

 

Får man någon ersättning.

Man får lön enligt avtal.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa