Fritids- och kulturnämndens förfogande - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blanketten  Ansökan Fritids- och kulturnänmndens förfogande

Bidraget ska underlätta för föreningar som har ett nyuppkommet behov och som inte omfattas av aktivitetsstöd eller lokalbidrag. Bidrag kan utgå som särskilt stöd till utvecklingsprojekt i föreningen, arrangemangsverksamhet, insatser riktade till speciella målgrupper och/eller inventarier.

 

Blanketten skickas till:
Sölvesborgs kommun
Fritids- och kulturkontoret
294 80 Sölvesborg

 

Frågor om e-tjänsten

Ann-Louise Cato
ann-louise.cato@solvesborg.se