Sopdispens - ansökan om förlängt hämtningsintervall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förlängt hämtningsintervall med hämtning var 4:e vecka för kommunalt avfall/hushållsavfall kan beviljas, under förutsättning att fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare komposterar allt matavfall på den egna fastigheten, eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning, och att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Dispens ges för max 6 år i taget. Bestämmelserna finns i den kommunala renhållningsordningen. 

Du kan ansöka i denna e-tjänst eller på blanketten "Ansökan om sopdispens - förlängt hämtningsintervall", som du hittar här: https://www.miljovast.se/om-miljoforbundet/blanketter-och-e-tjanster/avfall.html

  • När du gör en anmälan eller ansökan registreras uppgifterna i ett datasystem och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem.

Avgift

Ärendet debiteras i enlighet med Miljöförbundets Blekinge Väst gällande taxa. Enligt taxan ska en avgift för detta ärende tas ut baserat på den tid handläggningen tagit. Aktuell timkostnad år 2024 är 1 094 kr/tim. Faktura skickas separat. 

Observera att miljöavgift tas ut av renhållaren (VMAB) även om dispens beviljas.

Information om handläggningen och vad du själv behöver tänka på

  • Tänk på att handläggningstiden för din ansökan kan vara upp till 6 veckor och att dispens inte kan beviljas retroaktivt. Gör därför din ansökan i god tid. 
  • Lämna all information som efterfrågas. Om vi behöver begära kompletteringar, tar det längre tid att behandla din ansökan.
  • Information om Miljöförbundets behandling av personuppgifter i e-tjänsten finns nedan. Expandera avsnittet för att läsa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Namn, personnummer och kontaktuppgifter till sökanden
  • Uppgifter om fastigheten
  • Uppgifter om avfallshantering på fastigheten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa