God man eller förvaltare - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blanketterna: Ansökan om god man eller förvaltare (ansökan från anhörig) och Ansökan om god man eller förvaltare (egen ansökan)


Blanketten skickas till:

Blekinge Tingsrätt
Box 319
371 25 KARLSKRONA

 

Frågor om e-tjänsten

Ida Svensson
ida.svensson@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndarnamnden@solvesborg.se