God man eller förvaltare - Ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blanketterna: Ansökan om god man eller förvaltare (ansökan från anhörig) och Ansökan om god man eller förvaltare (egen ansökan)


Blanketten skickas till:
Sölvesborgs kommun
Överförmyndare/överförmyndarnämnd
294 80 Sölvesborg

 

Frågor om e-tjänsten

Ida Svensson
ida.svensson@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndarnamnden@solvesborg.se