Gammalstorps studiefond

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Regler för stipendier ur stiftelsen Gammalstorps studiefond

 1. Stipendiefonden ska vara avsedd till studerande som är folkbokförd i Gammalstorps församling eller har någon förälder som är född i Gammalstorps församling.
 2. Sökande får under ansökningsåret som högst fylla 24 år.
 3. Ansökningsperioden gäller 1/1-20/1.
 4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i februari månad det år stipendiet avser. Beslutet som fattas av Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts följer testamentets vilja och de verksamhetsregler som gäller för fonden. Beslutet går inte att överklaga.
 5. Till ansökan ska sökande bifoga:
  - Personbevis som styrker att sökande är folbokförd i Gammalstorps församling (enligt 1999 års indelning) eller att någon av föräldrarna är född i Gammalstorps församling.
  - Kopia av slutbetyg från genomförda grundskolestudier.
  - Intyg om antagning vid läroanstalt.
 6. Ofullständig ansökan behandlas inte.

För att ansöka via e-tjänst klickar du på den gröna knappen "Starta e-tjänsten".

Har du inte Bank ID kan du ansöka via blankett (klicka på den blå knappen "Hämta blankett").

OBS: Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att ansöka via pappersblankett (klicka på den blå knappen "Hämta blankett").

Följande behövs för e-tjänsten

 • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa