Sopdispens - ansökan om gemensam behållare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Gemensam behållare för kommunalt avfall/hushållsavfall kan beviljas för två eller tre närboende fastighetsinnehavare, under förutsättning att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Dispens ges för max 6 år i taget. Bestämmelserna finns i den kommunala renhållningsordningen. 

Du kan ansöka i denna e-tjänst eller på blanketten "Ansökan om gemensam behållare för sophämtning", som du hittar här: https://www.miljovast.se/om-miljoforbundet/blanketter-och-e-tjanster/avfall.html

  • När du gör en anmälan eller ansökan registreras uppgifterna i ett datasystem och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem.

Avgift

Avgift tas ut enligt gällande taxa. Ansökan om dispens kostar 1100 kr år 2024. Avgiften tas ut även om dispens inte beviljas. Faktura skickas separat.

Observera att miljöavgift tas ut av renhållaren (VMAB) även om dispens beviljas.

Information om handläggningen och vad du själv behöver tänka på

  • Tänk på att handläggningstiden för din ansökan kan vara upp till 6 veckor och att dispens inte kan beviljas retroaktivt. Gör därför din ansökan i god tid. 
  • Lämna all information som efterfrågas. Om vi behöver begära kompletteringar, tar det längre tid att behandla din ansökan.
  • Information om Miljöförbundets behandling av personuppgifter i e-tjänsten finns nedan. Expandera avsnittet för att läsa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation, både sökanden och kärlinnehavaren
  • Namn, personnummer och kontaktuppgifter till sökanden och kärlinnehavaren
  • Uppgifter om fastigheten, där dispens önskas
  • Uppgifter om avfallshantering på fastigheten, där dispens önskas
  • Uppgifter om fastigheten, där behållaren ska vara placerad

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa