Besiktning/Materialinventering - bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

LÄS MER

Här kan du ladda ner blanketten: Besiktning/Materialinventering - Bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

Materialinventering – Vid rivningsåtgärder inom bygg
Vid rivning av ditt projekt krävs en materialinventering där man redovisar omhändertaget av avfallet samt avfallsmaterial.

 

Skicka blanketten till:
Stadsarkitektavdelningen
Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Stadsarkitektavdelningen
stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se