Avfall - ansökan om dispens från sortering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tillsynsmyndigheten får i fråga om bygg- och rivningsavfall i det enskilda fallet ge dispens från kraven på utsortering och att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall. Dispens får ges i fråga om avfall där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelar. Bestämmelsen finns i 3 kap. 15 §  avfallsförordningen (2020:614)

Du kan ansöka i denna e-tjänst eller på blanketten "Ansökan om dispens från sortering av avfall", som du hittar här: https://www.miljovast.se/om-miljoforbundet/blanketter-och-e-tjanster/avfall.html

  • När du gör en anmälan eller ansökan registreras uppgifterna i ett datasystem och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem.

Avgift

Avgift tas ut enligt gällande taxa. Ansökan om dispens från karv på sortering av avfall timdebiteras utifrån nedlagd handläggningstid. Timkostnaden är 1094 kr/timme år 2024.  Avgiften tas ut även om dispens inte beviljas. Faktura skickas separat.

Information om handläggningen och vad du själv behöver tänka på

  • Tänk på att handläggningstiden för din ansökan kan vara upp till 6 veckor och att dispens inte kan beviljas retroaktivt. Gör därför din ansökan i god tid. 
  • Lämna all information som efterfrågas. Om vi behöver begära kompletteringar, tar det längre tid att behandla din ansökan.
  • Information om Miljöförbundets behandling av personuppgifter i e-tjänsten finns nedan. Expandera avsnittet för att läsa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Namn, personnummer och kontaktuppgifter till sökanden
  • Uppgifter om fastigheten och avfallshanteringen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa