Autogiroanmälan Omsorgen

LÄS MER

Här finns blanketten Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer
 

Blanketten skickas till:
Sölvesborgs kommun
Ekonomikontoret
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Omsorgen
omsorgsverksamheten@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
omsorgsnamnden@solvesborg.se