Uppföljning tilläggsbelopp förskola

LÄS MER

Uppföljning av tilläggsbelopp i förskolan

Förskolor som beviljats tilläggsbelopp tidigare period ska lämna in en uppföljning. Uppföljningen ska beskriva genomförda insatser och vilka effekter insatserna haft för att tillgodose barnets stödbehov.

Om ett barn är i fortsatt behov av särskilt stöd ska uppföljningen lämnas in tillsammans med en ny ansökan om tilläggsbelopp samt en ny handlingsplan för den nya perioden, även barnets närvarotider för perioden skall redovisas. Saknas uppföljning anses den nya ansökan inte vara komplett och kommer därmed inte att behandlas.

 

Uppföljning av tilläggsbelopp

Skicka in uppföljningsblanketten till:

Barn och utbildningsförvaltningen
Redovisning tilläggsbelopp
Repslagaregatan 1
294 80 Sölvesborg

Behandling av personuppgifter