Redovisning tilläggsbelopp skola

LÄS MER

Redovisning av tilläggsbelopp i skola

Skolor som beviljats tilläggsbelopp tidigare period ska lämna in en slutredovisning. Redovisningen ska beskriva hur tilläggsbeloppet har använts, på vilka sätt stödet påverkat elevens skolsituation och vilka förbättringar det lett till för eleven samt vilka stödinsatser som getts inom ramen för grundbeloppet. Om en elev är i fortsatt behov av omfattandesärskilt stöd ska redovisningen lämnas in tillsammans med en ny ansökan om tilläggsbelopp för den nya perioden.

Redovisning för beviljat tilläggsbelopp måste ha kommit in för att en eventuell fortsatt ansökan ska behandlas. Saknas redovisning anses den nya ansökan inte vara komplett och kommer därmed inte att behandlas.

 

Så här gör du

Redovisa på blanketten hur tilläggsbeloppet har använts, hur elevens skolsituation har påverkats samt vilka övriga stödinsatser skolan har avsatt.


Redovisning av tilläggsbelopp i grundskolan

Skicka in blanketten tillsammans med betygsutdrag och en sammanställning över elevens frånvaro till Barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn och utbildningsförvaltningen
Redovisning tilläggsbelopp
Repslagaregatan 1
294 80 Sölvesborg