Hålla avstånd - Covid-19

LÄS MER

Berätta för oss om hur du upplever att rekommendationerna efterföljs på olika platser i Sölvesborgs kommun. Tillsammans kan vi arbeta för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Ditt tips kommer att hjälpa oss identifiera platser i kommunen där det är svårt att hålla avstånd.
 

Detta sammanställer vi och skickar till Länsstyrelsen som har fått i uppdrag av regeringen att följa upp hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd följs. Syftet är att regeringen ska få information om den nationella lägesbilden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Därför kan vi inte lova någon åtgärd på platsen. Varken polisen eller Sölvesborgs kommun kan avhysa personer utifrån grunden att det är trångt på en plats.
 

Tack för att du hjälper till, visar hänsyn och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ha en trevlig sommar!
 

Aktuell information om coronaviruset på Sölvesborgs kommuns webbplats

Sommar och covid-19 – detta gäller i sommar, Folkhälsomyndighetens webbplats

Bromsa smittan – det här kan du som privatperson göra, Folkhälsomyndighetens webbplats

Frågor om e-tjänsten

Medborgarkontoret
medborgarkontoret@solvesborg.se
0456-81 61 81

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa