TA-plan ansökan

LÄS MER

TA-plan

Om du ska utföra ett arbete, sätta upp en byggställning eller ordna ett evenemang som påverkar trafiken behöver du tillstånd för det.

För att få tillstånd behöver du en trafikanordningsplan (TA-plan) som är granskad och tillåten för användning.

Ansökan om grävtillstånd görs i annan e-tjänst.

Följ ditt ärende

Den första gången man gör en ansökan skapas ett konto i ärendesystemet RosyWeb.
En PIN-kod skickas till den angivna mejlen. Med den går det bra att logga in och få en överblick på inskickade gräv- och TA-plans ärenden.