Förenklad biståndsansökan enligt Socialtjänstlagen för dig som är över 80 år

LÄS MER

Här kan du ansöka om hjälp med enklare inköp, att få mat distribuerad hem till dig samt trygghetslarm så att du kan påkalla hjälp om du tex. skulle trilla eller av annan anledning behöver få hjälp från personal från hemtjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgsverksamheten
von@solvesborg.se
0456-81 63 32

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
von@solvesborg.se