Skolskjuts - åk F-9

LÄS MER

Ansökan om skolskjuts till barn i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

 

Förutsättningar för skolskjuts

  • Att skolvägen är längre än 2 km (förskoleklass), längre än 3 km (årskurs 1 - 3), längre än 4 km (årskurs 4 - 6) eller längre än 5 km (årskurs 7 - 9 och Bokelundsskolan årskurs 6).
  • Att det finns behov av skolskjuts på grund av medicinska skäl.
  • Att barnet har fler än ett boende inom Sölvesborgs kommun, s k växelvis boende* (ansökan ska förnyas inför varje läsår)
  • Att man bor inom Sölvesborgs kommun.

Mer information finns att få i skolskjutsreglementet. Utdrag ur skolskjutsreglementet finns som lättläst och på olika språk under "Hämta blanketter".

* När vårdnaden är gemensam, ska båda vårdnadshavarna signera ansökan i denna e-tjänst.

Observera att rätt till skolskjuts inte gäller den förmiddag eller eftermiddag barnet befinner sig på fritidshem.

Skolskjuts utgår inte vid eget val av skola som strider mot närhetsprincipen enligt skollagen 10 kap 32 §.

För vanlig skolskjuts behöver du inte skicka in någon skriftlig ansökan (dvs om du uppfyller kriterierna enligt reglementet är du automatiskt berättigad). Skolskjutsberättigade elever får information via skolan vid läsårets början.

_______________________

Om du går på gymnasiet hittar du information om ansökan om läsårskort buss/tåg på Furulundsskolans hemsida.